آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

اصحاب فیل

سیدحمید موسوی گرمارودی

دینی

دبستان دخترانه

زندگی حضرت لقمان(ع)

محدثه رضایی

زندگی حضرت لقمان

دبستان پسرانه

اتشفشان ازمایشگاه

اویسا شریفی

در این داستان‌ها به

دبستان پسرانه

کتابک معما و چیستان

محمدحسین قاسمی

علمی

دبستان پسرانه

جودی

مگان مک دونالد

داستان

دبستان دخترانه

انتخاب پیامبر

سپیده خلیلی

ولادت حضرت علی (ع)

دبستان دخترانه

حکایتهای پند آموز (بهلول عاقل)

امیر علوی فخر

بهلول مجنون-

دبستان پسرانه

لباس همیشگی من

هریت زیفرت

داستان

دبستان دخترانه

میمان پیامبر

سپیده خلیلی

ازدواج حضرت علی (ع)

دبستان پسرانه

کتابک دانستنی های دانش آموز

محمدحسین قاسمی

علمی

دبستان پسرانه

کتابک معما و چیستان

محمدحسین قاسمی

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

طاها قاسملو

مسابقه: پژوهشی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

امیر رضا رفیعی

مسابقه: قبولی در ازمون تیز هوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

محمدمهدی حیدری

مسابقه: قبولی در ازمون تیز هوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

مهدی ازادی

مسابقه: فرهنگی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه

طاها قاسملو

روشهای تهیه آب شرب

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

اميرمهدي بيگدلي

1389/02/30

دبستان پسرانه

اميرحسين بابايي

1389/02/29

دبستان دخترانه

فاطمه كچلو

1393/02/27