آخرین اخبار مدارس


01 بهمندبستان دخترانه

17 دیدبستان دخترانه

03 دیدبستان دخترانه

30 آذردبستان دخترانه

28 آذردبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

حکایتهای پند آموز (بهلول عاقل)

امیر علوی فخر

بهلول مجنون-

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

امیر سالار ذوالقدر

مسابقه: تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیر حسام رحیمی

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه

زهرا عزیزلو

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

امیرمهدی محمدیان

مسابقه: فرهنگی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

مهدی ازادی

مسابقه: قران

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه

محمدحسین نوری

قلک سحر آمیز

دبستان پسرانه

امیر رضا رفیعی

ساخت بازوی متحرک با سرنگ

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

ستايش خدادادي

1389/11/02

دبستان پسرانه

آرتين حسينخاني

1388/11/06

دبستان پسرانه

محمدمهدي خلجي

1387/11/08

دبستان پسرانه

پرهام كتابي

1389/11/04

دبستان دخترانه

شايلين آرين

1391/11/08