آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

اتشفشان ازمایشگاه

اویسا شریفی

در این داستان‌ها به

دبستان دخترانه

حکایتهای پند آموز (بهلول عاقل)

امیر علوی فخر

بهلول مجنون-

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

امیرسالار ذوالقدر

مسابقه: قبولی در ازمون تیز هوشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیرمهدی محمدیان

مسابقه: فرهنگی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

امیر سالار ذوالقدر

مسابقه: تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیر حسام رحیمی

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه

زهرا عزیزلو

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

امیرسالار ذوالقدر

مسابقه: بدمینتون

رتبه: اول

دبستان پسرانه

مهدی ازادی

مسابقه: قران

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه

محمدحسین نوری

قلک سحر آمیز

دبستان پسرانه

امیر رضا رفیعی

ساخت بازوی متحرک با سرنگ

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

محمد رحيمي

1391/12/01

دبستان دخترانه

مهيا نادري

1390/12/01

دبستان دخترانه

يسنا ذوالقدري حصاري

1388/12/05

دبستان پسرانه

هادي محمدي

1387/12/07

دبستان دخترانه

سارينا بيگدلي

1387/12/04

دبستان پسرانه

حسين آقا مرادي

1391/12/08

دبستان دخترانه

ستاره فرامرزي

1390/12/06